loader

SIMONA TUŠAR

Odgovorna, komunikativna, samoiniciativna, ambiciozna in še mnogo več!

O MENI

Lepo pozdravljeni na moji spletni strani, spletni strani aktivne iskalke zaposlitve.

Delovne izkusnje so samo kalupi. Uspeh posameznika je misliti in delati izven okvirjev. Torej biti inovativen, proaktiven in usmerjen k visokim ciljem! Ponudite mi priloznost, za dokaz mojih sposobnosti.

Moja fotografija

Simona Tušar

bodoča doktorica znanosti, mag. poslovnih ved, uni. dipl. ekologinja

Sodelovanje v številnih mednarodnih projektih, aktivna udeležba na konferencah, pisanje strokovnih člankov za uveljavljene revije in študijska izmenjava v Barceloni so samo del mozaika aktivnosti izvedenih tekom mojih zaposlitev. Življenjska pot me je izoblikovala v komunikativno, pozitivno, odgovorno, ustvarjalno , proaktivno in v rezultate usmerjeno osebo. Uživam v izzivih in se posledično že veselim nove izkušnje, ki mi jo lahko pomagate doživeti tudi Vi.

IZOBRAZBA

Suverenost ljudi je v znanju.

 1. FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

  Večna pot 113, 1000 Ljubljana

  Pridobljeni naziv: DOKTOR ZNANOSTI

  Tekom izobraževanja sem bila na 3-mesečni študijski izmenjavi v Barceloni pri prof. dr. Josep M. Anglada, na Inštitutu za napredno kemijo Katalonije, kjer sem pridobila ogromno novega znanja iz področja atmosferske kemije in izpilila komunikacijo v angleškem jeziku. Sodelovala pa sem tudi na številnih strokovnih konferencah tako doma kot tudi v tujini.

 2. FAKULTETA ZA UPORABNE POSLOVNE IN DRUŽBENE ŠTUDIJE

  Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

  Pridobljeni naziv: mag. POSLOVNIH VED

  Osvojena znanja in kompetence: 

  - poznavanje osnov organiziranja in menedžmenta,

  - razumevanje organizacijske dinamike za odličnost podjetij in kreativnega upravljanja sprememb,

  - podrobnejše poznavanje področja komuniciranja z vplivnimi javnostmi in lobiranja.

  Zelo uspešno opravljeno magistrsko delo z naslovom: "Prispevek lobistične dejavnosti k demokratičnim in kvalitetnim odločitvam v družbi." http://www.doba.si/diplome/1415170055.pdf

  V sklopu svojih aktivnosti iz področja lobiranja sem obiskala tudi Evropski parlament in tako podrobneje spoznala delovanje organov Evropske Unije.

 3. FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU

  Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica

  Pridobljeni naziv: uni. dipl. EKOLOGINJA

  Tekom številnih laboratorijskih vaj smo pridobili praktično znanje iz področja:

  - vzorčenja na terenu, transporta vzorcev in ustreznega shranjevanja,

  - spektroskopije (masne in molekulske spektrometrije, jedrske magnetne resonance in rentgensko difrakcijske analize),

  - kromatografije (separativne in preparativne),

  - uporabe konduktometrov in fotometrov.

  Študij sem zaključila z zelo uspešnim zagovorom diplomskega dela z naslovom: "Ovrednotenje spiranja hranil v porečje Belega potoka." http://www.ung.si/~library/diplome/OKOLJE/82Jerenec.pdf

  Za redno izpolnjevanje študijskih obveznosti in dokončanje študija kot prva iz generacije 2006/2007 sem prejela priznanje Alumnus Primus

 4. SPLOŠNA IN STROKOVNA GIMNAZIJA VELENJE

  Trg Mladosti 3, 3320 Velenje

  Pridobljeni naziv: GIMNAZIJSKI MATURANT

DELOVNE IZKUŠNJE

"Skrivnost uspeha ni, da delamo tisto kar ljubimo, ampak da ljubimo tisto, kar delamo." - Winston Churchill -

 1. INŠTITUT JOŽEF STEFAN

  Odsek za fizikalno in organsko kemijo, K3

  Delovno mesto: MLADA RAZISKOVALKA

  Pridobljeno znanje in kompetence:

  - organiziranje in sodelovanje v mednarodnih projektih,

  - strokovne predstavitve rezultatov na konferencah doma in v tujini,

  - razvijanje komunikacijskih spretnosti v slovenskem in angleškem jeziku,

  - sposobnost delovanja v različnih timih,

  - sposobnost koncentracije in opazovanja,

  - sposobnost hitrega dojemanja bistva,

  - odlična organizacija dela.

  Področje mojega dela se nanaša na identifikacijo in razumevanje vedenja radikalov v atmosferi. S programom Molden tako modeliram in vizualiziram molekulske strukture, ki jih pred tem optimiziram s programom Gaussian. Takšne teoretične simulacije so pred eksperimentalnimi raziskavami nadvse pomembne, saj nam usmerjajo pot nadaljnih postopkov in pomagajo privarčevati ogromno sredstev.

   

 2. PIT STOP bar

  Cankarjeva cesta 2a, 3320 Velenje

  Delovno mesto: NATAKARICA

  Moje zadolžitve: - strežba pijače

  Pridobljeno znanje in kompetence:

  - sposobnost ohranjanja mirne krvi v stresnih situacijah,

  - razumevanje potreb in želj drugih,

  - razvijanje socialnega čuta.

  Ker je plačilo bilo vezano na promet sem pridobila tudi dobre kompetence za trženje.

 3. BISOL d.o.o.

  Latkova vas 59a, Prebold

  Delovno mesto: SESTAVLJALKA FOTONAPETOSTNIH MODULOV

  Moje zadolžitve: 

  - delo s strojem za sortiranje in nizanje fotovoltaičnih celic,

  - izdelava laminatov modulov.

  Pridobljeno znanje in kompetence:

  - sposobnost delovanja znotraj tima,

  - prilagodljivost na različne delovne pogoje.

 4. IDEXE d.o.o. - ŠTUDENTSKO DELO

  Šaleška cesta 1, Velenje

  Delovno mesto: PRODAJALEC

  Moje zadolžitve:

  - prodaja izdelkov in urejanje izložb,

  - vodenje evidenc prodaje in obiska.

  Pridobljeno znanje in kompetence:

  - razvijanje prodajnih in komunikacijskih sposobnosti,

  - razvijanje čustvene inteligence (razumevanje potreb kupcev).

 5. Mestna občina Velenje - ŠTUDENTSKO DELO

  Titov trg 1, Velenje

  Delovno mesto: ORGANIZATOR IN MENTOR POČITNIŠKEGA DELA

  Moje zadolžitve:

  - organizacija dela in vodenje skupin dijakov,

  - pisanje dnevnih poročil o poteku dela,

  - tedenski obračun delovnih ur za dijake.

  Pridobljeno znanje in kompetence:

  - razvijanje vodstvenih in komunikacijskih sposobnosti.

ZAKAJ IZBRATI RAVNO MENE?

Prva skrivnost uspeha je zaupanje v samega sebe. - Ralph Waldo Emerson -

Ker sem nadvse FLEKSIBILNA

Fleksibilnost pa je v današnjih časih, kjer se delovni pogoji in zahteve spreminjajo iz minute v minuto še kako pomembna. Ta moja sposobnost prilagajanja je jasno izražena predvsem v mojih delovnih izkušnjah in v moji izobraževalni poti.

Ker sem KOMUNIKATIVNA

Zaradi številnih javnih nastopov v sklopu mojega delovanja v Odboru za okolje in prostor MO Velenje, predstavitev dela v okviru mednarodnih konferenc in seveda tudi zaradi mojega dela v gostinstvu ter prodaji imam zelo dobre komunikacijske sposobnosti. Te pa so še kako pomembne za uspešno timsko delo in za aktivno delovanje s poslovnimi partnerji.

Ker znam odlično ORGANIZIRATI DELO

Redno opravljanje študijskih dolžnosti v sklopu doktorskega študija, vzporedno opravljanje magisterija, izvajanje službenih dolžnosti, vsakodnevna vožnja na relaciji Šoštanj-Ljubljana ter popoldanski konjički (kolesarjenje, vodene vadbe, itd.) dokazujejo da je s pravo organizacijo dela možno izvesti vse. Uspeh je v učinkovitem obvladovanju časa.

Ker sem uspešna pri doseganju VISOKO ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji služijo kot vodič ali kompas, ki nas usmerja na pravo pot. Zato je ustrezno zastavljanje ciljev še kako pomembno za razvoj podjetja. Glede na to, da uživam v izzivih so visoko zastavljeni cilji del mene in mojih aktivnosti.

Sem ZANESLJIVA.

Priporočila bivših delodajalec potrjujejo, da sem oseba, ki se v vsakem trenutku zaveda svojih obveznosti in odgovornosti ter jih dosledno izvaja.

Sem POZITIVNA.

Vedno nasmejana je besedna zveza s katero me običajno opišejo ljudje, ki me poznajo. Moto mojega življenja je misel: "Tistim, ki vedno zrejo v tla, se lahko zgodi, da spregledajo mavrico."

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Izobrazevanje je kljuc za odklepanje zlatih vrat svobode.

PLES

folklora, standardni plesi

Ples naravnost obožujem! Sem preprosto slovensko dekle, ki proste večere z veseljem preživi na vaški veselici. Plesišče pa je moje mesto od prve do zadnje melodije.

ORGANIZACIJA POTOVANJ

potepanje po svetu

Pred skoraj petimi leti me je na mojem prvem "resnem" potovanju po Kanarskem otočju  izvedenim v lastni režiji popolnoma očaralo tudi organiziranje potovanj. Zato z velikim veseljem prijateljem in znancem pomagam pri iskanju poceni letalskih kart, bivališč in pri organizaciji ostalih aktivnosti.

KOLESARJENJE

športne aktivnosti

Z možem uživava v naravi in lepotah naše države. Po napornih dnevih se tako s kolesi odpraviva na odkrivanje še neraziskanih gozdnih poti. Letošnje poletje sva prekolesarila celotno Pohorje!

GASILSTVO

pomoč ljudem v stiski, druženje

Na žalost je to področje mojih obštudijskih dejavnostih bilo preteklo leto nekoliko zanemarjeno, kljub temu, da sem z dušo in srcem gasilka - vedno pripravljena priskočiti na pomoč. Opravljen imam tudi izpit za operativno gašenje. 

Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno.

- Mali princ -

KONTAKT

Vesela bom prav vsake misli, komentarja, predloga in seveda ponudbe za delo!

Kontaktni podatki